ДОБАВИ НОВИНА

Начало » Община Мадан

Кой ще е кмет на Смолян за мандат 2015 -2019?


Николай Мелемов
Стефан Сабрутев
Салих Аршински
Не ме интересува
Друг кандидат